Warning: Trying to access array offset on value of type null in /data/d/8/d8ed62a8-4df5-415e-84e6-31271af2eb53/englishstar.sk/web/wp-content/themes/englishstar/wp-less/vendor/oyejorge/less.php/lib/Less/Parser.php on line 1740
Zóna pre koordinátorov

Englishstar

ENGLISH STAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožní žiakom zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie, prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov, poskytovať učiteľom anglického jazyka materiály využiteľné na zatraktívnenie a skvalitnenie vzdelávania.

Viac informácii nájdete tu: