Zóna pre koordinátorov

Galéria

Englishstar

Englishstar - testovanie žiakov 2016/2017

Odovzdávanie cien a diplomov - školský rok 2015/2016

Súťaž Englishstar - školský rok 2013/2014

Súťaž Englishstar - školský rok 2014/2015

Testovanie žiakov – školský rok 2015/2016