Zóna pre koordinátorov

Fotografie z odovzdávania cien víťazom ZŠ Hradná, Nové Zámky 2013/2014