Zóna pre koordinátorov

Fotografie z testovania ZŠ Gašpara Haina Levoča 2014/2015