Zóna pre koordinátorov

Fotografie z testovania ZŠ J.C.Hronského Krupina 2014/2015