Zóna pre koordinátorov

Fotografie z testovania ZŠ Medzilaborce 2014/2015