Zóna pre koordinátorov

Fotografie z testovania ZŠ Nám Arm. Gen. L. Svobodu Bardejov 2014/2015