Zóna pre koordinátorov

ZŠ J. Alexyho 1941/1, ZVOLEN