Zóna pre koordinátorov

ZŠ Komenského ul. 3, Smižany