Zóna pre koordinátorov

ZŠ s MŠ Dolný Smokovec 21, DOLNÝ SMOKOVEC