Zóna pre koordinátorov

Pokyny k testom

clock-icon Článok je starý 2 roky

Vážený koordinátor.

Ďakujeme Vám za účasť v medzinárodnej súťaži ENGLISHSTAR.

Tím tvorcov pripravil deväť testov rôznej úrovne náročnosti podľa jednotlivých ročníkov. Na základe zoznamu žiakov, ktorých ste zaregistrovali na našej stránke, si Vám dovoľujeme zaslať súťažné testy. 

Zásielku testov si prosím prekontrolujte, či sedia presné počty testov a jednotlivé úrovne náročnosti. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí nás bezodkladne kontaktujte na číslach:  0917 185 917, 0917 187 997.

Súťažný deň je rovnaký pre celé Slovensko a to dňa 05.05.2022. Presný čas resp. vyučovaciu hodinu, kedy prebehne testovanie, si stanovuje každý koordinátor podľa možností na svojej škole. Žiaci majú na vypracovanie testov 45 minút. Náhradníkov prosím označte priamo v teste alebo v priložených zoznamoch. Testy školský koordinátor neopravuje, iba ich zozbiera a odošle.

Vypracované testy nám pošlite po ukončení testovania najneskôr do 2 pracovných dní prostredníctvom Slovenskej pošty ako doporučenú zásielku na adresu: LEXICON s.r.o., P.O.BOX 33, 040 11 Košice.

Pár odporúčaní pri vypĺňaní testov: 

Odporúčame pred vypracovaním testov prečítať zadanie úloh žiakom 1. ročníka, prípadne aj vyšším ročníkom 1.stupňa ak je to potrebné. Testy odporúčame vypĺňať modrým perom. Okrem toho budú žiaci potrebovať tieto farbičky na vypracovanie testov:

1. ročník – úloha č.2, potrebná modrá, zelená, oranžová, červená a žltá farbička

2. ročník – úloha č.4 potrebná zelená, červená, modrá, ružová, žltá a hnedá farbička

V testoch STAR 5 – úloha 9, STAR 6 – úloha 6, STAR 7 – úloha 4, STAR 8 – úloha 4 a STAR 9 – úloha 8 je potrebná farbička alebo pero na označenie správnej odpovede, farba nie je striktne určená. 

Všetky prípadné otázky a pripomienky k súťažným testom môžete adresovať priamo tvorcom testov prostredníctvom e-mailu na adresu: info@englishstar.sk.

Žiakom prajeme veľa úspechov v súťaži.

S pozdravom, 

Váš Tím ENGLISHSTAR